• Informacje ogólne

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim


   ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński
  tel./fax 89 - 767 - 33 - 39
  fax 89 - 767 - 35 - 66

 

e-mail:
BIP: http://pup.lidzbark.ibip.pl
www: http://www.puplidzbark.pl

Punkt Filialny  w Ornecie

 

   ul. Dworcowa 4, 11-130 Orneta
  tel./fax 55 - 242 - 10 - 71
  fax 55 - 242 - 10 - 71

 

e-mail:

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00 7:00 - 15:00

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Lidzbark Warmiński udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Adrian Piotrowicz 2015-11-23 13:59
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 25545

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl