• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zobacz wszystkie

Wydarzenia i aktualności

2016-08-26

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków: 1. o organizację prac interwencyjnych, 2. o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, 3. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Oferty pracy

Wszystkie oferty

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12 Odwiedziny: 217849

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl