• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zobacz wszystkie

Wydarzenia i aktualności

2017-09-22

Listy rankingowe wniosków

W dniu dzisiejszym opublikowano listy rankingowe wniosków : o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia; o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu; o organizację prac interwencyjnych; o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; o

Oferty pracy

Wszystkie oferty
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12 Odwiedziny: 300478

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl